Hotline 0913.965.343

Lĩnh vực hoạt động

- Nghiên cứu, ứng dụng, cung cấp các giải pháp công nghệ 4.0;

- Chuyển giao công nghệ chuỗi khối thế hệ 3.0;

- Cung cấp giải pháp minh bạch số liệu doanh nghiệp ứng dụng trong truy suất nguồn gốc nông sản, thực phẩm, bất động sản, tài chính, nhân sự...

- Cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến bằng công nghệ chuỗi khối thế hệ 3.0;

- Tư vấn, đào tạo chuyển giao công nghệ

Tin tức hoạt động

Bản đồ